Tafelgesprekken PO-VO bijeenkomst

Hieronder leest u welke tafelgesprekken wij aanbieden bij de PO-VO bijeenkomst op donderdag 10 oktober bij De Passie. Bij welk tafelgesprek zien wij u?

Keuze tafelgesprekken

 1. Hieronder ziet u een toelichting op de acht verschillende tafelgesprekken die aangeboden worden (in maximaal twee rondes) bij de PO-VO bijeenkomst op 10 oktober 2014 bij De Passie. De tafelgesprekken worden voorbereid door meerdere VO-collega’s van verschillende scholen en getoetst bij PO-collega’s. Zo hopen we samen op een waardevolle uitkomst bij elk gesprek.

Op het aanmeldformulier kunt u een voorkeur aangeven voor maximaal twee tafelgesprekken. Tip: verdeel de keuzes voor de tafelgesprekken met uw collega’s. 

Tafelgesprekken

 1. Samenwerking advisering
  Wat heeft het PO nodig van het VO om een advies te formuleren? En wat heeft het VO nodig van het PO? 
 2. Kansrijk en / of succesvol adviseren
  Wat verstaan we onder kansrijk adviseren? En is dat ook een succesvol advies? 
 3. Taal en begrijpend lezen
  Waarop ligt de focus in het PO en in het VO? Sluit dat goed op elkaar aan?
 4. Rekenonderwijs
  Hoe kunnen we het rekenonderwijs van het PO naar het VO goed op elkaar laten aansluiten? Hoe is het verschil tussen rekenen en wiskunde zichtbaar in het PO en VO?
 5. Engels
  Spreken, luisteren of gericht op grammatica? Waar worden de accenten gelegd in het PO en VO?
 6. Uitgeleerd in groep 8… wat nu?
  In groep 8 wordt er veel lesstof herhaald, blijkt uit gesprekken met groep 8-docenten. Hoe kunnen we deze leerlingen blijven uitdagen? 
 7. Warme overdracht
  Welke informatie willen we delen via deel 2 en 3 van de aanmeldformulieren en wat bij de warme overdracht? Wat zijn de verwachtingen over en weer?
 8. Wat leeft er?
  Een open gesprek! Waar loop je tegenaan bij de overgang van de kinderen van groep 8 naar de brugklas? Wat heb je nodig van het VO?

 

Niet met uw collega’s meerdere interessante tafelgesprekken kunnen bijwonen? Na afloop van de PO-VO bijeenkomst delen we de uitkomsten van alle tafelgesprekken. 

 

Ik heb mijn keuze gemaakt! Naar het aanmeldformulier!

Scholen

 • Alma College
 • SG Canisius
 • Het Erasmus
 • Het Noordik
 • De Passie
 • Pius X College
 • Zone College

Op het aanmeldformulier kunt u maximaal twee keuzes doorgeven voor een tafelgesprek. Bij de tweede ronde is het ook mogelijk om te kiezen voor een rondleiding door het nieuwe schoolgebouw van De Passie.