Aanmelden

Hoe werkt dat precies?

OUDERS

Instructie bij het aanmeldingsformulier

Op deze website vindt u de aanmeldformulieren van de middelbare scholen die bij VOAlmelo en omstreken zijn aangesloten. Op de scholenpagina’s vindt u een download-button voor het aanmeldingsformulier. In de landelijke aanmeldweek (25 – 31 maart 2024) moeten alle aanmeldingen door de basisscholen aangeleverd worden.

Het aanmelden gaat als volgt:

  1.  Kies de school bij wie u uw kind wilt aanmelden.
  2.  Vul online het formulier in en sla het op uw pc op (lukt dit niet? Het lege formulier is ook af te drukken en met pen in te vullen).
  3.  Lever het document voorzien van handtekening in bij de basisschool van uw kind, zij  handelen de aanmelding verder af.

Het aanmeldingsformulier voor de scholen voor voortgezet onderwijs in Almelo bestaat uit drie delen:

  • Deel 1 wordt ingevuld door de ouders/verzorgers. Na invullen wordt het formulier ondertekend ingeleverd bij de basisschool. Elke school voor voortgezet onderwijs heeft een eigen formulier deel 1 (waarop de aanmeldingsmogelijkheden van die specifieke school staan afgedrukt).
  • Deel 2 en 3 worden ingevuld door de leerkracht of de directeur van de basisschool. Na het invullen en ondertekenen ervan worden alle delen naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd waar u uw zoon of dochter wilt aanmelden.

Deel 1

Het oudergedeelte, kan ook per computer worden ingevuld. Na het invullen kunt u het formulier afdrukken en ondertekenen. Wanneer het invullen per computer niet lukt, maak dan een afdruk van het lege formulier en vul het papieren exemplaar met een balpen in. Vanwege de leesbaarheid van gegevens heeft echter het invullen per computer onze voorkeur.

Handtekening ouders/ verzorgers 
Het aanmeldingsformulier moet altijd door ouders ondertekend worden. Door ondertekening gaan ouders akkoord met:

  1. Dat de basisschool/school voor speciaal onderwijs en de school voor voortgezet onderwijs, onderwijsgegevens uitwisselen (zowel op papier als digitaal).
  2. Bij plaatsing op een ander type/soort onderwijs (bijv. praktijk- of speciaal onderwijs of een externe voorziening van het SWV) waarvoor een toelatingsonderzoek noodzakelijk is, dit mag worden uitgevoerd.
  3. Dat de school voor voortgezet onderwijs de gegevens van de leerling mag opnemen in het leerlingvolgsysteem dat in de school wordt gebruikt met inachtneming van de geldende regels in de Wet Persoonsregistratie.
  4. Dat indien nodig de benodigde gegevens in het zorgadviesteam van de school kunnen worden besproken; in voorkomende gevallen worden ouders hierover vooraf geïnformeer

LEERKRACHT

Instructie bij het aanmeldingsformulier

Deel 1: gedeelte dat door ouders moet worden ingevuld, afgedrukt en ondertekend. Via de openingspagina van deze site kunnen ouders een keuze maken voor het aanmeldingsformulier van de school waar ze hun zoon of dochter willen aanmelden.

Deel 2: gedeelte dat door de basisschool wordt ingevuld, afgedrukt en ondertekend. Dit deel is voor alle scholen hetzelfde. 

Deel 3: gedeelte dat door de basisschool wordt ingevuld, afgedrukt en ondertekend. Indien gegevens van toepassing zijn op de leerling die wordt aangemeld en indien deze gegevens niet via het digitale overdrachtsdossier aan de school voor voortgezet onderwijs wordt doorgegeven.

Maakt u gebruik van OSO (overstapservice onderwijs; zie www.overstapserviceonderwijs.nl voor meer informatie)? Dan kunnen bijlagen digitaal worden meegestuurd; in dat geval kan op deel 3 hiernaar worden verwezen en hoeven aanvullende documenten ook niet afgedrukt te worden meegestuurd.

Deel 2 en 3 

Op de pagina Leerkracht kunt u deel 2 en 3 van het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en afdrukken. 

Wanneer het formulier is gedownload, kan deze worden ingevuld en opgeslagen op uw pc. U heeft zo de mogelijkheid om voor elke leerling afzonderlijk het aanmeldingsformulier op te slaan (kies dan wel voor iedere leerling een unieke bestandsnaam). Dit formulier is dan eventueel later weer te openen en bij te werken. 

Wij vragen u het gehele aanmeldingsformulier (deel 1 t/m 3) naar de school voor voortgezet onderwijs van uw keuze te sturen aangevuld met een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en andere documenten die als onderbouwing van het schooladvies van belang kunnen zijn.