Het Erasmus ISK

Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap in Almelo met de locaties praktijkonderwijs, mavo/havo/vwo en isk. De isk  is een school voor anderstalige leerlingen van 12 tot +/- 18 jaar, die de Nederlandse taal moeten leren.

Laat zien wat je kunt!

Internationale schakelklas

De isk is een school voor voortgezet onderwijs en bestemd voor nieuwkomers in Nederland in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Als het taalniveau voldoende is, na gemiddeld 2 jaar, worden de leerlingen geschakeld naar het reguliere (voortgezet) onderwijs of ROC/Vavo. De isk kan gezien worden als de schakel tussen de school in het land van herkomst en de Nederlandse school.

Het Erasmus ISK

Het Erasmus isk heeft een regionaal karakter. Dit betekent dat veel leerlingen niet alleen uit Almelo komen, maar ook uit de omgeving. Het aantal leerlingen varieert per schooljaar. Dit is mede afhankelijk van de politieke en economische situatie in de wereld. Bij de start van het schooljaar 2022-2023 zaten er zo’n 300 leerlingen op de isk, terwijl er inmiddels (februari 2023) ruim 400 leerlingen lessen volgen op de isk. Aan deze leerlingen wordt in een veilige omgeving, maatwerk en extra zorg en begeleiding geboden.

Ons onderwijs

Een groot deel van de lessen bestaat uit het vak Nederlands als tweede taal, ook wel NT2. De leerlingen op de isk krijgen ook andere vakken zoals wiskunde, wereldoriëntatie en Engels. Daarnaast zijn er creatieve en sportieve vakken zoals muziek, tekenen en LO (lichamelijke oefening). In de lessen wordt ook aandacht besteed aan de Nederlandse cultuur en gewoonten. Bovendien maken we leerlingen wegwijs in de Nederlandse samenleving. Ook zijn er projecten met klassen van andere locaties, zoals het buddytraject.

Onderwijs in je eigen tempo

Het aantal jaren en het niveau van het onderwijs dat leerlingen gevolgd hebben in hun eigen land is heel verschillend. Daarom werken de leerlingen in eigen tempo en op eigen niveau. De meeste leerlingen hebben daarom twee jaar nodig om voldoende voorbereid te zijn om in het voortgezet onderwijs in te kunnen stromen. Om de stap richting het voortgezet onderwijs makkelijker te maken, gaan de leerlingen twee weken op stage bij het vmbo.

Aanmelden voor de Internationale Schakelklas kan gedurende het gehele jaar via onderstaande downloadbutton.

Meer informatie over Het Erasmus ISK is te vinden op onze website.

Contact

Bezoekadres

César Franckstraat 1
7604 JE Almelo

T: 
E: isk@het-erasmus.nl

AGENDA

ma 24 jun

Kennismakingsdag – alle VO-scholen

24 juni, 2024
|
14:00 uur

Alle middelbare scholen (m.u.v. Het Erasmus pro) in Almelo organiseren deze middag om 14.00 uur de kennismakingsdag. Maak alvast kennis met je mentor en je nieuwe klasgenoten! Veel plezier :)

wo 10 jul

Kennismakingsdag – Het Erasmus pro

10 juli, 2024
|
14:30 uur

Maak tijdens deze middag alvast kennis met je coach en je nieuwe klasgenoten!

do 17 okt

Proeflessen carrousel – Het Erasmus mhv

17 oktober, 2024
|
08:30 uur

Volg samen met je klas een aantal proeflessen op donderdag 17 oktober, om 8.30 uur. Het aanmelden gaat via je groep 8-leerkracht.

do 14 nov

Informatieavond – Het Erasmus mhv

14 november, 2024
|
19:30 uur

Deze informatieavond is voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in groep 8 die graag meer willen weten over het onderwijs bij Het Erasmus.
Aanmelden is niet nodig, de avond is vrij toegankelijk.

ma 9 dec

Masterclass gymnasium – Het Erasmus mhv

9 december, 2024
|
14:30 uur

Voor groep 8 leerlingen is het mogelijk om tussen 14.30 – 16.30 uur een masterclass gymnasium te volgen.
Aanmelden kan vanaf oktober via onze website het-erasmus.nl.

BW HR-4531

SCHOOL

Wil je meer weten over de isk?

Dat kan! Ga dan naar onze website of maak een afspraak om je aan te melden. 

DOWNLOAD

Klaar om een keuze te maken voor je toekomst?
Download het aanmeldingsformulier van Het Erasmus isk.